Privacyverklaring van Gezondheidstherapeute Esther Roijmans

Over mijn privacybeleid
Gezondheidstherapeute Esther Roijmans geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening
en ga ik zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten
heb verzameld.
Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Gezondheidstherapeute Esther Roijmans.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan mij verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met mij, je vind de contactgegevens onderaan dit schrijven.
Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze bewaar, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Kahlo-hosting/Sohosted
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Kahlo-hosting/Sohosted. Kahlo-hosting/Sohosted verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Kahlo-hosting/Sohosted heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Kahlo-hosting/Sohosted zal jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.
Kahlo-hosting/Sohosted kijkt niet naar de inhoud van jouw communicatie. Net als ik, monitoren zij geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van jouw e- mailberichten of chats en houden niet bij welke websites jij verder bezoekt.

Nieuwsbrief/ of andere geautomatiseerde e-mail
Voor mijn Nieuwsbrief (in ontwikkeling) gebruik ik de volgende gegevens:
• Voornaam
• Achternaam
• Emailadres

Ik gebruik deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Contactformulier
Via mijn contactformulier ontvang ik de volgende gegevens:
• Naam
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bedrijfsnaam

Ik gebruik deze gegevens alleen voor beantwoording van jouw vraag of opmerking.

Cookies

Cookies voor een prettig websitebezoek
Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor jou zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als je je niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet
Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als je daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming vragen wij je via de website. Jouw toestemming kunt je ook weer via de website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. Je kunt cookies ook altijd zelf via de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wat doen we verder met cookies?
We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant!

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

Social media:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Gezondheidstherapeute Esther Roijmans op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw gegevens conform de richtlijnen van mijn beroepsvereniging VBAG; 15 jaar.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Niemand heeft toegang tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht heb vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.
Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.
Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen (uitzonderingen daargelaten) een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Gezondheidstherapeute Esther Roijmans.
Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Verzenden en logistiek
PostNL Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen t.b.v. het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor Damen. Ik deel jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en zorgverzekeraarsgegevens . Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de facturen.
Jouw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen op USB en persoonlijk afgegeven. Administratiekantoor Damen is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Damen gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Met wie kun je contact opnemen?
Kort samengevat kun je dus contact opnemen indien je vragen of opmerkingen hebt:
• over deze Privacyverklaring,
• om een schending van de Privacyverklaring te melden,
• of indien je wilt dat wij jouw Persoonlijke Gegevens in mijn bestanden corrigeren of bijwerken

Je hebt recht op inzage in de informatie die ik over je bewaar.
NB: Ik zal redelijke stappen ondernemen om aan jouw verzoek te voldoen.

Gezondheidstherapeute Esther Roijmans
E. Roijmans, Bucht 37, 5571CT Bergeijk
www.estherroijmans.nl
esther.roijmans@online.nl